Kursevi njemačkog jezika u Beču

Dobrodošli u OSTARRICHI jezički centar!

Crash-kursevi 

Za sve koji žele brzo i intenzivno da nauče ili usavrše nemački, engleski i druge jezike. A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Početak Crash-kursa je moguć svakog ponedeljka. 

 • U maloj grupi materijal se obrađuje efikasno i intenzivno. 
 • Od prvog časa komunicirate na jeziku koji učite.
 • Vizuelna podrška i rad na kompjuteru čine učenje lakšim. 

Svi nivoi 

 • Besplatno, detaljno i neobavezujuće određivanje nivoa 
 • Osnovna znanja na osnovnom nivou 
 • Proširena osnovna znanja 
 • Početni viši nivo i viši nivo 
 • Znanje jezika za posao 
 • Nivo usavršavanja 
 • Osnovni nivo 
 • Svi naši nivoi mogu biti završeni i za njih, ukoliko želite, možete dobiti priznat certifikat. Za to je na kraju kursa potrebno polagati ispit. (Za sve zvanične ispite potrebno je platiti ispitnu naknadu.) 

Početak kursa: svaki ponedeljak  

Cena kursa: 100 evra nedeljno zajedno sa materijalima (5 evra po nastavnoj jedinici zajedno sa materijalima) 

Pojedinačna nastava 25 evra zajedno sa materijalima  

Nudimo kurseve i ispite i za vreme raspusta 

Kursevi engleskog 

Svi nivoi  

 • Besplatno, detaljno i neobavezujuće određivanje nivoa 
 • Engleski u svakodnevnici  
 • Engleski za posao 
 • Stepen za usavršavanje – IELTS, TOEIC, TOEFL 
 • Napredni stepen 
 • Osnovni stepen 
 • Kompetentni nivoi 
 • Vizuelna podrška koja čini učenje lakšim 
 • Našim predavačima je engleski maternji jezik  
 • Početak je moguć svakog ponedeljka 
 • Prikladne cene 
 • Dobijate pomoć države za troškove kursa 
 • Svi naši nivoi mogu biti završeni i za njih, ukoliko želite, možete dobiti priznat certifikat. Za to je na kraju kursa potrebno polagati ispit. (Za sve zvanične ispite potrebno je platiti ispitnu naknadu.) 

Početak kursa: svaki ponedeljak  

Cena kursa: 100 evra nedeljno zajedno sa materijalima (5 evra po nastavnoj jedinici zajedno sa materijalima) 

Pojedinačna nastava 25 evra zajedno sa materijalima  

Nudimo kurseve i ispite i za vreme raspusta 

Kursevi nemačkog 

Svi nivoi 

 • Besplatno, detaljno i neobavezujuće određivanje nivoa 
 • Osnovna znanja na osnovnom nivou 
 • Proširena osnovna znanja 
 • Početni viši nivo i viši nivo 
 • Znanje jezika za posao 
 • Nivo usavršavanja 
 • Osnovni nivo 
 • Svi naši nivoi mogu biti završeni i za njih, ukoliko želite, možete dobiti priznat certifikat. Za to je na kraju kursa potrebno polagati ispit. (Za sve zvanične ispite potrebno je platiti ispitnu naknadu.) 

Početak kursa: svaki ponedeljak  

Cena kursa: 100 evra nedeljno zajedno sa materijalima (5 evra po nastavnoj jedinici zajedno sa materijalima) 

Pojedinačna nastava 25 evra zajedno sa materijalima  

Nudimo kurseve i ispite i za vreme raspusta 

Po želji – svi svetski jezici – kursevi ruskog, srpskog, bosanskog, turskog, francuskog, španskogitalijanskog, albanskog, perzijskog, arapskog, latinskog 

 • Besplatno, detaljno i neobavezujuće određivanje nivoa 
 • Osnovna znanja na osnovnom nivou 
 • Proširena osnovna znanja 
 • Početni viši nivo i viši nivo 
 • Znanje jezika za posao 
 • Nivo usavršavanja 
 • Osnovni nivo 
 • Kursevi za manje zastupljene jezike odvijaju se uglavnom u formi pojedinačne nastave 
 • Svi naši nivoi mogu biti završeni i za njih, ukoliko želite, možete dobiti priznat certifikat. Za to je na kraju kursa potrebno polagati ispit. (Za sve zvanične ispite potrebno je platiti ispitnu naknadu.) 

Kursevi za firme  

Jezički kursevi su uskađeni Vašim potrebama (svi jezici): kursevi engleskog, francuskog ili nemačkog doprinose tome da pripremite Vaše zaposlene za posao kao i da ih osposobe za situacije u kojima su potrebni strani jezici. 

 • Besplatno, detaljno i neobavezujuće određivanje nivoa 
 • Odličan tim stručnjaka 
 • Visokokvalifikaovani i iskusni nastavnici 
 • Fleksibilnost 
 • Dobar odnos cene i usluge 
 • Profesionalna organizacija 
 • Kursevi se održavaju kod Vas u firmi ili u prostorijama škole 
 • Svi naši nivoi mogu biti završeni i za njih, ukoliko želite, možete dobiti priznat certifikat. Za to je na kraju kursa potrebno polagati ispit. (Za sve zvanične ispite potrebno je platiti ispitnu naknadu.) 

Ukoliko želite da saznate više o kursevima za firme kontaktirajte nas ili ispunite formular za prijavu online. 

OSTARRICHI jezički centar

Thaliastraße 98-100/1
1160 Vienna, Austria

Tel.: / Fax: (+43) (01) 96 15 190
Mob.: (+43) (0) 6991 96 15 190

E-Mail: info@ostarrichi-sprachzentrum.at
Internet: ostarrichi-sprachzentrum.at