Các khóa học tiếng Đức ở Vienna

Chào mừng đến với Trung tâm Ngôn ngữ OSTARRICHI

 

Các khóa học tiếng Đức và giấy chứng nhận tiếng Đức ở Vienna để cấp thị thực, giấy phép cư trú, tạm trú tại Áo,

quốc tịch Áo và học tập tại các trường đại học của Áo 

Các khóa học ngôn ngữ và chứng chỉ ngôn ngữ ở Vienna 

Các khóa học tiếng Anh và chứng chỉ tiếng Anh tại Vienna 

 

CÁC KHÓA HC GERMAN  VIENNA A1, A2, B1, B2, C1, C2 

Giy chng nhn ca Đc A1, A2, B1, B2, C1, C2  VIENNA 

CÁC KHÓA HC ĐI DIN ĐI DI VIENNA AUSTRIA 

GIÁ THP NHT VÀ CHT LƯNG TT NHT TI VIENNA 

 

Đối với những người muốn đạt được hoặc hoàn thiện kỹ năng tiếng Đức, kỹ năng tiếng Anh hoặc các kỹ năng ngôn

ngữ khác rất nhanh, chuyên nghiệp và rất chuyên sâu. Học ngôn ngữ là thú vị, nhưng chỉ khi bạn không cảm thấy quá

tải hoặc bị choáng ngợp trong khóa học. Làm thế nào để bạn cung cấp hỗ trợ khác nhau trong việc lựa chọn khóa học? 

Các khóa học của chúng tôi dựa trên Khung Tham chiếu Chung Châu Âu dành cho Ngôn ngữ của Hội đồng Châu Âu. 

 

Đăng nhập vào các khóa học có thể vào mỗi thứ Hai 

 

Trong nhóm nhỏ, bạn sẽ phát triển chủ đề một cách hiệu quả và mạnh mẽ. 

Bạn giao tiếp ngay từ đầu bằng ngôn ngữ bạn học. 

Hỗ trợ trực quan và phòng máy tính giúp học tập dễ dàng hơn. 

Họ có được các khóa học với giá rẻ nhất trên thị trường 

 

Tất cả các giai đoạn 

 

Miễn phí, chi tiết và không bắt buộc phân loại 

Kiến thức cơ bản ở trình độ học vấn 

kiến thức cơ bản tiên tiến 

hơi tiên tiến và tiên tiến 

Kỹ năng ngôn ngữ cho công việc 

giai đoạn hoàn thiện 

các khóa học cơ bản 

Tất cả các khóa học của chúng tôi cũng có thể được hoàn thành với một giấy chứng nhận được công nhận, nếu muốn.

Đối với điều này, bạn phải thi một kỳ thi vào cuối khóa học. (Tất cả các kỳ thi chính thức đều phải trả phí.) 

 

Khóa học bắt đầu: mỗi thứ Hai 

Giáo viên có chứng chỉ và được chứng nhận 

Giá rẻ nhất 

Trung tâm Ngôn ngữ OSTARRICHI 

Thaliastraße 100/1 

1160 Viên, Áo 

Điện thoại: / Fax: (+43) (01) 96 15 190 

Số điện thoại: (+43) (0) 6991 96 15 190

E-Mail: info@ostarrichi-sprachzentrum.at

ostarrichi-sprachzentrum.at